Relació dels acords del Ple Municipal referents a la gestió del servei de l'aigua: 

2018

 

2017

2016