Les accions en aquest àmbit van destinades a dinamitzar el comerç, fomentar la seva funció com articulador de la qualitat de vida a la ciutat així com a ser element d'atractivitat alhora que  contribuiex al desenvolupament econòmic i empresarial.

I també es reforça la competitivitat entre les empreses del sector comercial, especialment els eixos comercials i el comerç de proximitat.