Primer Fòrum Mundial del grup de Ciutats Intermèdies (I-Cities) a Chefchaouen (Marroc)

El Primer Fòrum Mundial de Ciutats Intermèdies (I-Cities) tindrà lloc a Chefchaouen, Marroc, del 5 al 7 de juliol de 2018. La xarxa, de fet, està liderada per la mateixa ciutat de Chefchaouen, amb el suport directe de quatre ciutats més que també lideren diferents àrees regionals: Terrassa (Europa), Neveshir, Turquia (MEWA, Middle East & West Asia, Orient Mitjà i Àsia Occidental), Cuenca, Equador (Amèrica Llatina) i Odienné, Costa d'Ivori (Àfrica). Els objectius principals del Fòrum Mundial passen per produir recomanacions polítiques i instruments per facilitar la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS, SDGs en anglès) en les I-Cities i pensant amb una escala global. El Fòrum també pretén generar propostes de governança per implementar diverses agendes globals a través de la focalització en la Nova Agenda Urbana. Les ciutats intermèdies (aquelles amb una població entre 50.000 i 1.000.000 de ciutadans) tenen el potencial de fer front a la varietat de desafiaments que suposa el creixement de la població i, precisament, implementar de manera més estratègica els ODS.

Es tanca, doncs, un procés iniciat l'octubre de 2016 a Bogotá, Colòmbia, quan es va crear el grup d'I-Cities durant el cinquè Congrés Mundial de CGLU. Els següents fòrums regionals van tenir lloc a Odienné (maig de 2017), Neveshir (setembre de 2017), Terrassa (novembre de 2017) i Cuenca (març de 2018). Les trobades han servit per anar recollint conclusions sobre com crear un terreny comú per fer realitat els ODS a nivell local. De fet, la darrera trobada de Cuenca, amb gairebé 600 participants, es va focalitzar en els principals reptes als quals s'enfronten les ciutats intermèdies per implementar els objectius de desenvolupament sostenible a partir de tres aspectes transversals (compromís ciutadà, mobilitat urbana i igualtat de gènere). En el cas del fòrum de Terrassa, l'eix temàtic que es va tractar va ser el City Branding.

Les conclusions de les diferents trobades temàtiques per regions han servit per presentar, a Cuenca, una declaració amb propostes que serviran com a base al primer Fòrum Mundial. Aquest document serveix per visualitzar el recorregut des de l'aprovació de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (Nova York, 2015) i la Nova Agenda Urbana (Quito, 2016), al que cal sumar les declaracions sorgides en els diferents fòrums d'I-Cities de CGLU (entre ells, l'europeu de Terrassa el novembre de 2017). L'objectiu final és que els 17 ODS siguin integrals en les polítiques, programes i projectes dels governs locals de les ciutats intermèdies. Algunes de les temàtiques rellevants identificades com a transversals al desenvolupament sostenible tenen a veure amb temes de gènere, mobilitat, participació ciutadana, cultura, i recursos naturals i canvi climàtic. El 25 de setembre de 2015, els estats membres de les Nacions Unides van acordar 17 objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a part de l'Agenda de Desenvolupament Post-2015. Aquests ODS es basen en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, l'Agenda Global que regia del 2000 al 2015, i que dirigiran l'acció global sobre desenvolupament sostenible fins al 2030.

A la trobada del Fòrum continental de Terrassa, la temàtica del City Branding (CONCLUSIONS FÒRUM) va servir per vincular-ho amb els ODS a través d'aspectes vinculats a les ciutats intermèdies com la inclusió social i el paper de la ciutadania; tenir en compte els entorns rurals; treballar amb els diferents agents del territori; generar polítiques públiques i visibilitzar  la identitat comuna a partir del background migratori dels ciutadans.

Com enfoca Terrassa l'aplicació dels ODS? L'actual pla de mandat (2015-2019) inclou eixos i línies d'actuació que hi tenen molt a veure. En aquest document es detallen els 17 ODS juntament amb aquelles línies d'actuació a Terrassa que s'hi relacionen.