Terrassa és una de les primeres grans ciutats de l'Estat que ha optat per la gestió municipal directa de l'aigua com a garantia d'un servei públic, eficaç, transparent i participatiu.

El Ple Municipal del 22 de març de 2018 va aprovar definitivament la forma de gestió directa del servei d'abastament d'aigua mitjançant una entitat pública empresarial local, amb els vots favorables de 20 dels 27 regidors de l'Ajuntament de Terrassa (PSC, TeC, ERC-MES i CUP), donant inici així a la darrera fase d'un procés que portarà a la gestió 100% municipal a finals del 2018.

La nova entitat pública, "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL",  comença la seva activitat a partir de la corresponent publicació oficial d'aquest acord, però assumirà efectivament el servei el dia 10 de desembre, quan finalitzi la pròrroga forçosa de sis mesos més a l'empresa concessionària, que també va aprovar el Consistori. El Ple va aprovar, a més, els estatuts pels quals es regirà l'entitat pública, a banda del Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua.

La decisió presa pel Ple referma la voluntat de la majoria del Consistori que el passat 7 de setembre de 2017 ja va aprovar inicialment el canvi de model a la gestió pública. El corresponent període d'informació pública va finalitzar al novembre i els serveis municipals van estudiar les al·legacions presentades i van elaborar els informes corresponents, que es van presentar en la  sessió plenària del 22 de març.

La nova entitat pública que gestionarà el servei neix amb l'objectiu de garantir una millor qualitat i sabor de l'aigua; oferir unes tarifes transparents i estables; ampliar les inversions en el servei; ajudar a l'estalvi domèstic reduint l'anomena't "cost ocult" de l'aigua (com els efectes de la calç o el consum d'aigua embotellada), amb un model de gestió basat en valors com la qualitat democràtica i la sobirania municipal; la transparència i la participació ciutadana efectiva; a més de  la lluita contra la pobresa energètica en favor de la justícia social.