L'Ajuntament de Terrassa gestiona les competències relacionades amb els animals domèstics, per tal de garantir el seu benestar i el compliment dels requisits que la normativa estableix.

La tinença d'animals de companyia, gossos, gats i fures, s'ha demostrat que és beneficiosa, des del punt de vista de la salut per a les persones, i ens proporcionen moltes satisfaccions. Tenir animals de companyia també comporta un seguit de compromisos amb el nostre animal i una actitud respectuosa envers la resta de persones i de la ciutat.

Cens i identificació d'animals de companyia

La persona propietària d'un animal de companyia, gat, gos o fura, està obligada a censar-lo a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal. Té un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho.

Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.

Recordeu que cal informar l'Ajuntament de qualsevol canvi, tant si és de propietari com de domicili de l'animal, pèrdua definitiva, robatori o mort, per poder-lo donar de baixa al cens. El termini màxim per fer aquests tràmits és de dos mesos.

Per tramitar les altes i baixes dels animals domèstic pots consultar el següent tràmit:   Alta / Baixa

Tinença de gossos potencialment perillosos

D'acord amb el Decret 170/2002, d'11 de juny, els titulars de gossos potencialment perillosos i tota persona que els condueixi als espais públics ha de disposar d'una llicència per a tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos.

Per més informació sobre com obtenir la llicència, podeu consultar el següent  tràmit : Llicència animals potencialment perillosos.

 

Centre d'atenció d'animals domèstics CAAD. 
Recollida, guarda, custòdia d'animals domèstics, i promoció de les adopcions.

El Caad Terrassa gestiona el servei de recollida dels animals de companyia, perduts i/o abandonats a l'espai públic i en facilita la recuperació als seus propietaris. També promou l'adopció d'aquells que no tenen llar.

Podeu consultar la web del Caad:   Adopta'm

Maltractament d'animals

El maltractament animal inclou comportaments que causen dolor innecessari o estrès a qualsevol animal. Segons la normativa vigent, els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent-ne bàsicament les necessitats etològiques, en procuri el benestar. Ningú ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d'ansietat o por.

Podeu informar de les sospites o possibles denúncies de maltractament d'animals a l'Ajuntament a través del Tràmit de denúncia relacionada amb animals domèstics.

Control de colònies de gats urbans

La presència de gats al carrer és força habitual en molts municipis, sovint són gats domèstics abandonats. Quan la població de gats de carrer augmenta exageradament es poden produir molèsties per brutícia, sorolls, baralles entre ells, etc. Per tal de minimitzar aquestes situacions, a moltes ciutats, com a Terrassa es porten a terme programes de control de gats de carrer. Aquest control al nostre municipi es fa amb la col·laboració de l'entitat Progat.

Per més informació:

Si us agraden els gats, i teniu interès en aquest programa o en formar part de l'entitat Progat, podeu posar-vos en contacte a la seva web:   Progat
Ajuntament de Terrassa, Medi Ambient- Protecció de la salut Tel. 93 739 69 00
Web Caad

Recordeu que:

És important no alimentar gats de carrer sense l'autorització de l'Ajuntament.
Les persones propietàries d'un gat cal que l'identifiquin amb un xip i una xapa, i que l'inscriguin en el cens municipal.
Pensa en l'esterilització i no l'abandonis, un gat domèstic no sobreviu al carrer.

 

Per més informació