L'arrelament social és el procés que inicia una persona estrangera resident al país amb la finalitat de regularitzar la seva situació administrativa.

Informe de grau d'integració social per l'arrelament social

Per sol·licitar l'arrelament social cal sol·licitar l'Informe de grau d'integració social per l'arrelament social - INF02, que és un informe necessari per demanar l'autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania gestiona aquest informe a partir d'una proposta realitzada per l'ajuntament del municipi on resideix la persona sol·licitant.

Quan la persona sol·licita l'Informe de grau d'integració social per l'arrelament social, des de l'Ajuntament de Terrassa s'analitza la documentació requerida i es fa una entrevista a la persona interessada, per tal de determinar el compliment dels requisits.

Qui pot sol·licitar l'Informe de grau d'integració social per l'arrelament social?

Les persones estrangeres extracomunitàries que es troben en situació administrativa irregular, sempre que siguin majors d'edat (o majors de 16 anys que comptin amb autorització del representant legal), que estiguin empadronades a Terrassa i que comptin amb una permanència mínima dels tres últims anys en territori espanyol.

On es pot sol·licitar l'Informe de grau d'integració social per l'arrelament social?

On es pot trobar més informació?