En aquesta secció podreu trobar, d'una banda les publicacions que ha anat editant la Regidoria de Polítiques de Gènere. Algunes adreçades a la ciutadania en general i altres que consisteixen en estudis específics adreçats a professionals.

 

D'altra banda, a l'apartat de Webs d'Interès, podreu trobar algunes adreces electròniques relacionades amb temes d'igualtat de gènere, violència masclista, formació i altres.