La correspondència entre la divisió de la secció censal existent (origen de les dades) no sempre és coincident amb la divisió dels barris de la ciutat. En aquests casos, les seccions situades a cavall de dos barris s'han assignat al barri on tenen un major nombre d'electors.

Al següent quadre es fan constar, per barris, les seccions que li pertoquen, així com les seves incidències.

BARRI * SECCIÓ INCIDÈNCIES
(*) No s'inclouen els polígons i zones industrials
ANTIC POBLE DE SANT PERE 1.18  
CA N'ANGLADA 2.01 / 2.02 / 2.03 / 2.04 / 2.05 / 2.06 / 2.08 / 2.09 / 2.11  
CA N'AURELL 4.01 / 4.02 / 4.03 / 4.04 / 4.12 / 4.13 / 4.14 / 4.15 / 4.16 / 4.17 / 4.18 / 4.26  
CAN BOADA CASC ANTIC 5.09 / 5.10 / 5.14 Inclou 5.10 i 5.14 parcialment situada a CAN BOADA DEL PÍ
Manca part 5.15 assignada a CAN BOADA DEL PÍ
Manca part 5.21 assignada a TORRENT D'EN PERE PARRES
CAN BOADA DEL PÍ 5.15 Inclou 5.15 parcialment situada a CAN BOADA CASC ANTIC i CAN GONTERES
Manca part 5.10 i 5.14 assignada a CAN BOADA CASC ANTIC
CAN JOFRESA 3.08  
CAN PALET 3.01 / 3.02 / 3.03 / 3.04 / 3.14 / 3.15 / 3.19 / 3.20  
CAN PALET DE VISTA ALEGRE 4.24 Inclou 4.24 parcialment situada a DISSEMINATS, LES MARTINES i VISTA ALEGRE
CAN PALET II 3.16  
CAN PARELLADA 3.10 / 3.11 / 3.12 Inclou 3.11 parcialment situada a DISSEMINATS.
CAN ROCA 5.19 / 5.28 / 5.29 Inclou DISSEMINATS, PLA DEL BON AIRE (EL GARROT) i ELS CAUS/ELS PINETONS
CAN TUSELL 6.11 / 6.31 Inclou 6.11 parcialment situada a SANT PERE NORD
CEMENTIRI VELL 1.11 / 1.12 / 1.13 / 1.19 / 1.20  
CENTRE 1.01 / 1.02 / 1.04 / 1.05 / 1.06 / 1.07 / 1.08 / 1.09 / 1.10 / 1.22 / 1.23 / 1.24  
ÈGARA 6.04 / 6.05 / 6.14  
GUADALHORCE 3.17  
LA COGULLADA 4.05 / 4.07 / 4.25  
LA MAURINA 4.06 / 4.09 / 4.10 / 4.19 / 4.20 / 4.21  
LES ARENES / LA GRÍPIA / CAN MONTLLOR 6.06 / 6.23 / 6.24 / 6.26 / 6.27 / 6.28 / 6.29 / 6.30 / 6.32 / 6.33  
LES FONTS 3.09  
MONTSERRAT 2.12 Inclou 2.12 parcialment situada SECTOR MONTSERRAT
PLA DEL BON AIRE 5.02 / 5.18  
PLAÇA CATALUNYA / ESCOLA INDUSTRIAL 1.14 / 1.15 / 1.21  
POBLE NOU / ZONA ESPORTIVA 5.01 / 5.12 / 5.13 / 5.16 / 5.17 / 5.22 / 5.24 / 5.25  
ROC BLANC 4.08 / 4.22 / 4.23 Inclou 4.22 i 4.23 parcialment situades a DISSEMINATS
SANT LLORENÇ 6.16 / 6.18 / 6.20 Inclou 6.16 parcialment situada a FONT DE L'ESPARDENYERA i DISSEMINATS
SANT PERE 5.03 / 5.04 / 5.05 / 5.06 / 5.07 / 5.08 / 5.26 / 5.27  
SANT PERE NORD 6.01 / 6.02 / 6.03 / 6.08 / 6.09 / 6.10 / 6.12 / 6.13 / 6.25 Manca part 6.11 assignada a CAN TUSELL
SEGLE XX 3.05 / 3.06 / 3.07  
TORRE-SANA 2.14 / 2.16 / 2.17 Inclou 2.17 parcialment situada a DISSEMINATS
TORRENT D'EN PERE PARRES 5.11 / 5.20 / 5.21 / 5.23 Inclou 5.21 parcialment situada a CAN BOADA CASC ANTIC
VALLPARADÍS 1.16 / 1.17  
VILARDELL 2.15  
XÚQUER 3.18 Inclou 3.18 parcialment situada a DISSEMINATS