L'aigua, és necessària per a la vida i per a les activitats humanes, és un recurs escàs que hem de cuidar, mantenir i estalviar entre tots. A Medi Ambient treballem per una gestió integral del cicle de l'aigua: des de l'obtenció i la distribució de l'aigua de consum fins a la depuració de les aigües residuals.

Tenim tres objectius bàsics que requereixen la col·laboració dels ciutadans: distribuir aigua en les millors condicions, fer-ne un ús racional (no malgastar-la) i tornar-la al medi sense contaminació.

Entre altres tasques, millorem i mantenim la xarxa d'aigua potable, autoritzen i controlem els abocaments d'aigües residuals de caràcter industrial a la xarxa de clavegueram municipal i gestionem el sistema de sanejament, que inclou el maneniment del clavegueram i d'altres instal.lacions de sanejament.

Ens cal també la màxima col·laboració ciutadana tant a nivell individual com col·lectiu de les indústries, clubs esportius,...  Els Serveis de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa i el Departament de Salut de la Generalitat vetllen per garantir la qualitat de l'aigua dels ciutadans.