L'Ajuntament de Terrassa estableix com objectiu fomentar l'envelliment actiu i saludable obrint camins per augmentar les relacions amb diferents col·lectius de la ciutat, evitant així l'exclusió social i familiar de les persones grans, impulsant l'oferta d'activitats dels casals, centres cívics, biblioteques, equipaments esportius, etc., i de programes específics adreçats al perfil actual dels nous jubilats i jubilades.

El servei de Promoció de la Gent Gran compte amb els següents convenis de col·laboració: