Cultura al territori

És un projecte de democratització cultural, descentralització i dinamització comunitària aplicat al territori, que posa l'accent en la importància de crear nous hàbits de consum cultural (nous públics) i apropar els continguts culturals, creant noves centralitats a la ciutat de Terrassa. Això es fa mitjançant diferents programes que es dissenyen de manera col•laborativa amb les entitats i col•lectius dels barris de Terrassa i la xarxa d'equipaments del territori (Xarxa de Biblioteques i Equipaments Cívics).

En un futur mitjà, es pretén dotar als barris de la ciutat d'un signe d'identitat propi mitjançant la seva vinculació a una acció cultural singular.

Les característiques generals del programa són:

  • Estabilitat: programa ininterromput i estable d'accions culturals dutes a terme durant els 12 mesos de l'any
  • Pluralitat: respon a les diferents realitats demogràfiques (procedència, cultura, …) i tipologies de públic (edats, nivell sociocultural)
  • Adaptabilitat: ajustat a les diferents realitats físiques i infraestructurals del territori
  • Rendibilitat: s'optimitzen al màxim tots els recursos humans i econòmics
  • Qualitat: la creació de nous públics està en gran part relacionada amb el nivell qualitatiu de les diferents propostes