Estructura Territorial i Atenció Ciutadana té com a objectiu posar les bases i impulsar les mesures necessàries per a la descentralització territorial i la proximitat de l'actuació municipal.  Sota el principi de transparència, ens ha de dotar d'una administració pública sòlida i competitiva en termes de qualitat, per donar respostes a les necessitats creixents en un  entorn canviant i de recursos limitats. Una gestió  de més qualitat i des de la proximitat, que porta implícita la redefinició del Districte i el seu enfortiment, així com el reforç de la xarxa comunitària.