El terme divulgació fa referència a l'acte de donar a conèixer alguna cosa i, per tant, a fer-ho públic i que es propagui. Normalment, la paraula divulgació s'utilitza per fer referència al material informatiu de tipus i forma diversa que té com a objectiu principal fer que diferents temàtiques arribin a la societat en general. Temes que potser poden resultar més difícils de comprendre o no siguin gaire habituals i fer-los més assequibles i que puguin ser compresos per tots els públics.
 
En una ciutat universitària com Terrassa de fa temps es treballa en la divulgació del coneixement, tant des d'entitats i associacions com des del propi ajuntament. Essencialment, aquesta divulgació es basa en dos tipus d'accions: el suport a activitats de divulgació fets per universitats, entitats i associacions i en programes propis organitzats per l'ajuntament.
 
Per tal que aquests programes de divulgació del coneixement aconsegueixin els seus objectius, s'adrecen a diferents públics i franges d'edat.