El Servei de Salut i Comunitat, ha publicat aquest any la nova edició de l'Estudi de Monitoratge de Conductes de Salut de la població Adolescent de Terrassa (EMCSAT), portat a terme durant el curs 2015-2016.

Aquest estudi es basa en la informació extreta d'enquestes que s'han realitzat a una mostra representativa aleatòria d'alumnat entre 14 i 18 anys de centres de secundària de la ciutat. Les enquestes recullen aspectes relacionats amb l'àmbit de salut, el consum de drogues, la percepció del propi cos, la sexualitat, l'estat d'ànim i l'activitat física i s'hi han inclòs, per primera vegada en aquesta última edició, aspectes relacionats amb la identitat de gènere.

L'EMCSAT es realitza de manera bianual des de l'any 1993 i s'ha convertit, així, en una de les sèries més llargues de les que es disposa sobre aquest tema a l'àmbit municipal.