El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s'encarrega de vetllar per la inclusió de la igualtat de gènere en totes les normatives i accions que duen a terme els serveis i organismes de la corporació, de prestar l'assessorament, informació, orientació i atenció a totes les dones sobre els seus drets, i especialment aquelles dones que pateixen violència masclista, i de planificar, implementar i avaluar activitats de sensibilització, formació i recerca vinculades a la igualtat entre dones i homes, així com la resta que s'especifica en la normativa que el regula, el Reglament Municipal per a la Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa

 

Enquesta per a l'elaboració d'un PROTOCOL DE DOL en cas de feminicidi o assassinat per violència patriarcal a Terrassa

Resultats de l'enquesta

El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa està portant a terme l'elaboració d'un Protocol de Dol en cas de Feminicidi i altres assassinats per violència patriarcal a instàncies d'un Acord de la Junta de Portaveus del 29 d'octubre de 2015. Aquest acord establia l'inici d'un procés participatiu que havia de recollir un conjunt de propostes consensuades entre els grups municipals, les entitats, els sindicats i les associacions de la ciutat.

El 7 de març de 2016, es va convocar el Consell Municipal per la Igualtat que aplega persones representants de tots els àmbits culturals, socials i econòmics de la ciutat. En el decurs de la sessió es va establir l'estratègia que calia portar a terme i es va acordar la creació de tres comissions de treball diferents: l'educativa, la institucional i la de participació ciutadana.