L'Ajuntament de TerraGrup E9ssa  va ser un dels promotors de l'anomenada "Declaració de Terrassa", signada el 19 de novembre de 2008 a Manresa, amb l'objectiu de consolidar els vincles d'unió entre els municipis que estan situats al llarg del corredor del Llobregat i, al mateix temps, promoure accions conjuntes per incrementar el valor d'aquest eix viari estratègic i la xarxa de municipis que el conformen. 

El document, la signatura del qual implicava el gest constituent d'aquest grup d'ajuntaments catalans, va posar de manifest la decisió dels municipis signants de treballar conjuntament per potenciar el valor de l'eix estratègic de l'E-9. 

El 14 de desemGrup E9bre de 2010, municipis catalans, francesos i andorrans van signar  la "Declaració d'Andorra per a l'Eix estratègic de la E-9" i es van comprometre a unir esforços i treballar conjuntament per potenciar aquesta ruta transeuropea. L'objectiu: donar un impuls accelerat a la construcció d'aquesta infraestructura viària per assolir una nova connexió entre Catalunya i Europa que complementi la històrica autopista costanera, sovint saturada, que creua els Pirineus per La Jonquera i el Pertús. Amb la declaració, els municipis acordaven configurar-se com a grup permanent per al treball conjunt, l'aportació de proposicions i idees i la cohesió sòlida de plantejaments comuns.