Una Terrassa que lluiti contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia quotidianament i des de diversos àmbits com el cultural, l'esportiu, el lleure, el juvenil, l'escolar, el laboral, etc. és un dels objectius prioritaris. Per assolir la normativització de les diferents orientacions sexuals, identitats de gènere i models familiars, cal un abordatge transversal que superi els organismes competents i l'associacionisme LGTBIQ.

En el marc de la Taula per a la redacció del Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere a Terrassa el 18 de novembre de 2014 s'aprova el Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere a Terrassa.

El compromís

Les Entitats, Institucions, Sindicats i l'Ajuntament en Ple adherides al Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere a Terrassa ens comprometem a:

  1. Fomentar el respecte a la diversitat sexual i d'identitat de gènere com a valor a defensar des de l'entitat o institució, de la forma que escaigui segons l'àmbit d'intervenció propi
  2. Reaccionar davant actes d'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia
  3. Posar en marxa les actuacions adients per a desenvolupar els eixos prioritaris de treball anteriorment esmentats, que facilitin el dret a la llibertat i la igualtat respectant la diversitat i garantint una activitat continuada al llarg de cada any

Els eixos prioritaris d'intervenció que es desprenen del Pacte fan referència als àmbits següents:

  • Infància i adolescència: suport a infants i adolescents gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals
  • Educació
  • Salut
  • Laboral
  • Persones trans i intersexuals
  • Foment del coneixement, del respecte i de l'adaptació a la diversitat sexual i de gènere i als diferents models de família
  • Atenció especial a col·lectius LGTBIQ vulnerables (persones grans, amb capacitats diverses i/o entorns culturals i/o religiosos especialment discriminatoris)