Vídeo divulgatiu de l'Ajuntament de Terrassa que explica el funcionament d'una convocatòria electoral i les funcions dels presidents i presidentes de mesa.
 
Part 1 de 2
Part 2 de 2