mctL'Ajuntament de Terrassa en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit ofereix el mapa continu de trànsit basat en Google Maps.

La xarxa viària bàsica es reprodueix sobre un mapa Google Maps centrat a Catalunya, que permet fer diferents nivells de zoom i cerques visualitzant aquesta informació en format mapa, satèl·lit o relleu. Les vies estan segmentades, de manera que tota la informació disponible s'associa gràficament al segment corresponent.

També hi ha disponible l'aplicació per a dispositius mòbils (Android i iOS).

Sobre la xarxa representada, es poden veure diferents informacions com:

  • les incidències de trànsit en temps real,
  • la densitat del trànsit,
  • les imatges facilitades per les càmeres de vídeo ubicades a les vies,
  • els missatges dels panells informatius,
  • el nom de les carreteres,
  • les mesures especials per a la regulació del transport de mercaderies,
  • la xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses, XIMP.

cotxeLa jerarquització de la xarxa viària s'ha dut a terme a partir de la classificació dels carrers en funció del tipus de trànsit i de l'accessibilitat i funció social, ja que no tota la trama de carrers de Terrassa és homogènia. Les vies amples i de major continuïtat, en general, estan més preparades per acollir el trànsit de vehicles, mentre que altres, ja sigui per la seva estructura o pel tipus d'activitat que es localitza en elles, tenen un caràcter més cívic on adquireix molta més rellevància el vianant.


Model de circulació

El model de circulació es basa en un sistema de distribució dels fluxos format per anelles i radis d'entrada, des d'on es pot accedir a tots els barris sense passar per l'interior.

La resta de la xarxa interior dels barris està previst que funcioni a futur com a "zona 30", es a dir amb una velocitat màxima de 30km/h.

Diàriament circulen més de 300.000 vehicles pels 400 km de carrers de la ciutat de Terrassa. La comoditat i la rapidesa respecte del transport públic són factors determinants per la utilització del vehicle privat segons els usuaris del vehicle privat. No obstant, l'encariment progressiu dels combustibles i el problemes derivats del canvi climàtic són amenaces actuals, que necessàriament faran guanyar terreny als mitjans de transport de menys impacte ambiental i cost econòmic.

Consulta l'esquema de circulació de rondes de la ciutat