Cada vegada són més persones les que necessiten i aposten per l'ús d'una energia que sigui sostenible, per aquest motiu cada vegada trobem més opcions per gaudir del nostre dia a dia sense danyar per això a la natura.


Quan parlem d'energia verda estem fent referència a l'energia que s'obté respectant el medi ambient, és a dir, la que procedeix de l'ús d'energies renovables (eòlica, hidràulica ...).

Hi ha diversos factors a tenir en compte quan parlem d'aquest tipus d'energia. D'una banda, l'energia verda s'obté de fonts inesgotables i naturals com són el sol, l'aigua, el vent, la calor de la terra, el moviment de les onades, entre altres; d'altra banda, l'emissió de CO2 que es produeix quan es genera és nul o mínim comparat amb un altre tipus d'energies.

És cert que tota energia produeix algun tipus d'impacte ambiental (per exemple, l'energia eòlica produeix un impacte en el paisatge) però el mal que es produeix és molt menor que amb la producció i ús d'energies contaminants ..