Xavier Muñoz i Torrent 

Cap del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat, llicenciat en Geografia, magíster en Gestió Pública, postgraduat en Direcció i organització de sistemes d'informació.

Marc Armengol i Rabal

Tècnic d'estudis, llicenciat en Geografia, postgraduat en Gestió de la mobilitat, magíster professional d'Estudis Territorials i Urbanístics, diploma de Tècnic Urbanista.

Sònia Moreno Osuna 

Tècnica d'estudis, llicenciada en Geografia i Ordenació del Territori, postgraduada en Emprenedoria i Economia Social i Desenvolupament Territorial i en Avaluació Ambiental Estratègica.