Els serveis bàsics d'atenció social (SEBAS) estan formats per diplomats/des en treball social i educadors/es socials amb el suport de personal administratiu i de consergeria, quan s'escau.

Seguint criteris de descentralització i territorialització, la seva distribució es fa coincidir amb els districtes. Així mateix, també es disposa d'un SEBAS centralitzat que dóna atenció a tota la ciutat en aquelles situacions en les quals es requereix una atenció immediata.