L'escola bressol és un espai on nens i nenes, en un clima de seguretat i confiança, tenen la possibilitat de desenvolupar les seves capacitats cognitives, la seva personalitat, la seva imaginació i els hàbits d'autonomia personal i de relació social que els permetran viure i contactar amb el seu entorn i créixer com a persones.

 

Gestió i organització

El Servei d'Escoles Bressol Municipals (EBM) gestiona, organitza i coordina tot allò que fa referència al funcionament diari de les Escoles Bressol Municipals, i treballa per les línies de futur del servei.

  • S'atenen consultes adreçades per les famílies.
  • Es centralitza tot el procés de preinscripció de les places 0-3 públiques.
  • Es tramiten els expedients d'autorització de les escoles bressol i llars d'infants privades de la ciutat.

 

Llistat de centres

A Terrassa hi ha 11 Escoles Bressol Municipals i 3 Llars d'Infants de la Generalitat. Podeu consultar el llistat en el Directori de Centres, secció Educació infantil Primer Cicle (0 a 3 anys).

En el menú esquerre, podeu veure el llistat de les Escoles Bressol Municipals i conèixer-les amb més detall.