Aquest és l'espai dels grups polítics municipals de l'Ajuntament de Terrassa. A dins de cada apartat trobareu la informació que els grups polítics volen posar a disposició de la ciutadania. Els set grups municipals de l'Ajuntament de Terrassa són:

Pràctica de l'edició de contingut.

Enganxem un text sense codi (d'internet o bé de word):

Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta. Lorem Ipsum ha estat el text estàndard de la indústria des de l'any 1500, quan un impressor desconegut va fer servir una galerada de text i la va mesclar per crear un llibre de mostres tipogràfiques.

Enganxem una imatge (de la carpeta documents i mèdia):

Persona dipositant vot en una urnaLa imatge l'hem alineat a l'esquerra, de manera que el text que escrivim quedi a la dreta. Per tal que hi hagi un marge de separació entre la imatge i el text, hem d'escriure "margin-right:10px;" en la pestanya "Avançat" de propietats de la imatge.

 

Posem un document pdf:

Veure infografia Edició Web

Llista de pics: 

  • Posició A
  • Posició B
  • Posició C

Els enllaços interns i externs

  1. Interns: a altres punts de la web municipal p.e. Seu electrònica
  2. Externs: a altres webs fora de l'àmbit municipal: p.e: Generalitat de Catalunya

Inserim un vídeo:

Ple de constitució del Consistori Legislatura 2019-23