Terrassa és als peus del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai conformat per les dues serralades que li donen nom i que s'uneixen al Coll d'Estenalles.

A dins del nucli urbà, la ciutat compta amb el parc de Vallparadís, una gran extensió al cor de la ciutat. Entre parcs i altres espais urbans, compta amb un total de 1.957.284 m2 de zones verdes. Terrassa és, doncs, una ciutat verda (Font: Anuari Estadístic 2012).

El Servei de Gestió de l'Espai Públic va néixer de la fusió dels Serveis de Manteniment Urbà i del de Vallparadís, i s'ocupa del manteniment i gestió a tot el terme municipal de dos àmbits clarament diferenciats:

  • Els Parcs i Jardins de la ciutat (jardineria, jocs infantils i mobiliari). El seu àmbit d'actuació és tot el municipi, excepte els parcs periurbans i camins rurals.
  • El manteniment de les vies públiques (voreres, els paviments asfàltics i la xarxa de clavegueram de la ciutat), excepte els camins rurals.

No obstant això, com a servei de gestió i manteniment, i per la infraestructura de què disposa, davant urgències i emergències pot actuar en altres àmbits, col·laborant en enderrocs, incendis i altres fets deguts a fenòmens naturals i/o atmosfèrics.