L'Ajuntament gestiona i posa a disposició d'empreses i persones emprenedores quatre espais per a desenvolupar la seva activitat, en funció de les seves característiques:

  • QU4DRANT.0: Empreses amb alt valor afegit en consolidació
  • Viver de Serveis: Empreses d'activitat de serveis
  • Viver Industrial: Empreses d'activitat industrial
  • Parc Audiovisual: Empreses amb alt valor afegit sector audiovisual i TIC

Per ampliar la informació sobre els espais, els requisits per accedir i com es poden sol·licitar, cal que us adreceu al Servei d'Innovació.