Fons de Cohesió Europeu: millorar el medi ambient i la qualitat de vida

La política de cohesió europea s'orienta a facilitar la convergència econòmica dels estats membres i a fomentar l'equilibri territorial a tota la Unió. Un dels instruments d'aquesta política és el Fons de Cohesió, que coopera amb projectes regionals i locals relacionats amb el medi ambient i amb infraestructures de transport. Pel que fa al medi ambient, s'hi inclouen projectes d'inversions relatives a la millora de l'abastament d'aigua, el sanejament d'aigües residuals, la gestió de residus i d'altres similars. La gestió d'aquests fons està descentralitzada: hi participen les administracions dels estats, regions i municipis, conjuntament amb la Comissió Europea.