Oferim formació per promoure hàbits del consum responsable.

Formació per a persones adultes

Celebració de xerrades, col·loquis i campanyes; cursets i jornades; edició i distribució d'opuscles informatius sobre temes de consum.

Relació de cursos:

 • Vies de reclamació: arbitratge i consum
 • Subministraments a la llar
 • Electrodomèstics: compra i reparacions
 • Assegurances a la llar
 • Les assegurances mèdiques
 • Plans de jubilació i de pensions
 • Serveis bancaris
 • Medi ambient i consum
 • Publicitat
 • Els productes miraculosos
 • Serveis turístics
 • Vendes especials
 • Nadal i consum
 • Tallers de reparació de vehicles

Educació per al consum a les escoles

Difusió de recursos didàctics i tallers d'educació per al consum, per poder desenvolupar experiències educatives sobre el consum a l'alumnat i suport als docents.

Relació de cursos:

 • Oh! La joguina no juga, per P4 i P5
 • Consumir menys, viure millor? per Primària i Secundària
 • Els símbols dels productes de consum, per Primària i Secundària
 • La Publicitat, per Secundària

Per demanar formacions, accediu al tràmit destacat Sol·licitud de tallers o xerrades sobre temes de consum.