"Per a un any, sembreu cereals. Per a una dècada, planteu arbres. Per a tota la vida, eduqueu i formeu la gent"

Guanzi. (c.645 a.C., proverbi xinès)

La formació d'adults és el conjunt de processos d'aprenentatge gràcies als quals les persones adultes desenvolupen les seves capacitats i milloren les seves competències culturals, socials, tècniques i professionals a fi d'entendre les seves necessitats i les de la societat on viuen. En els moments de crisis profunda, aquesta formació es vital. L'educació és un dret que no prescriu.


El món actual evoluciona constantment i ens requereix l'adaptació a aquests canvis. La formació d'adults, entesa avui en el marc d'aprendre al llarg de la vida, ha de fer possible que cada persona tingui les eines necessàries per desxifrar aquesta realitat cada vegada més complexa, per participar en els processos democràtics i per ser part activa de la comunitat.


Per això, l'educació i la formació s'han relacionat, habitualment, amb el desenvolupament econòmic i democràtic de les societats. Una de les funcions bàsiques de l'educació ha consistit a posar a l'abast de la ciutadania els darrers avenços científics, tècnics i socials per afavorir el progrés econòmic i les reformes polítiques necessàries.A la nostra societat les competències clau, al llarg de la vida, per a cada persona, han de permetre:

  • La realització personal
  • La inclusió social
  • La ciutadania activa
  • L'ocupació