La Formació Professional és un conjunt d'ensenyaments que donen a la persona la formació necessària per poder exercir de manera qualificada la professió triada, i proporciona:
  • L'adquisició de competències professionals pròpies d'un ofici determinat.
  • L'aprenentatge de l'organització i les característiques del sector professional corresponent.

La Formació Professional depen de dues administracions:

  • educativa: FP Inicial
  • laboral: FP per l'ocupació, FP ocupacional i FP contínua

 

Des de l'any 2003 el Consell de la Formació Professional de Terrassa treballa per a la promoció dels estudis de Formació Professional.

En aquesta secció trobaràs tota la informació que necessites sobre la FP a Terrassa: