Des de 1996 existeix a Terrassa el Consell consultiu municipal de la Gent Gran com a òrgan de participació ciutadana pel tractament de temes relacionats amb aquest col·lectiu.

Primer a través de Serveis Socials, després de Participació Ciutadana i finalment, a partir de l'any 2001, de Promoció de la Gent Gran, l'Ajuntament de Terrassa ha volgut implicar les entitats de gent gran o que treballen per a la gent gran en l'activitat municipal i aquest consell ha sigut i és un dels mecanismes.

Cada legislatura es constitueix el Consell Municipal de la Gent Gran, a l'igual que la resta de consells de participació, amb la finalitat de promoure una política que tingui en compte els diferents interessos dels ciutadans per a la correcció de desigualtats i millora de la qualitat de vida.

Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran