A part dels serveis d'informació i atenció, la Regidoria de Polítiques de Gènere ofereix un seguit d'activitats i organitza diverses campanyes al llarg de l'any, per tal de promocionar la Igualtat.

Les trobareu en el menú de l'esquerra.