Aquestes Guies ofereixen una oferta d'activitats dirigides a la comunitat educativa (docents i mares i pares), amb l'objectiu de ser un instrument vàlid per la tasca del dia a dia del docent i per la millora de la comunicació amb els fills i les filles per part dels pares i mares.

Aquestes Guies es renoven any rere any, fruit de la valoració per la millora qualitativa de les activitats existents i amb la incorporació de noves accions educatives.

Les guies disponibles són les següents:

 

Guia d'Activitats i Serveis Educatius

Aquesta Guia és el resum de tota l'oferta d'activitats que, des de diferents àmbits temàtics i sectors socials es posa a l'abast dels docents per facilitar la tasca de desenvolupament del currículum.

Les activitats estan promugudes per diferents serveis municipals i també per entitats i associacions de la ciutat. Totes elles membres de la Xarxa d'Entitats TerrassaEduca, ens que aglutina tots els serveis que ofereixen accions educatives recollides a la Guia.

Actualment la guia és completament electrònica i es pot consultar al web gact.terrassa.org

 

Guia d'Activitats per a  Mares i Pares

Aquesta Guia és una oferta d'activitats, tant del Servei d'Educació com d'altres àrees municipals.

Pretén ser un instrument per les AMPA, de dinamització, recolzament i millora d'aspectes fonamentals de la difícil però apassionant tasca de fer de mares i pares.

Les activitats permeten a les famílies conèixer millor els seus fills i filles, facilitar-ne la relació múta, millorar personalment en molts aspectes, així com conèixer millor els entorns educatius i la pròpia ciutat.

Guia d'Activitats per a Pares i Mares 2017-2018