El reconeixement del dret a l'habitatge com a dret constitucional està vinculat al fet que se'l consideri una necessitat bàsica imprescindible per viure amb seguretat i dignitat. Aquest dret es vincula a altres com el dret a la integritat física i moral, a la intimitat o a la llibertat de residència.
 
La Llei pel Dret a l'Habitatge de Catalunya de 2007 estableix l'obligació dels agents públics d'impedir la desocupació permanent dels habitatges. És en aquest marc que l'Ajuntament de Terrassa des de fa uns anys ve impulsant tot un seguit de polítiques actives d'habitatge de diferent naturalesa. Entre elles l'any 2012 va iniciar el procés per a la tramitació de les actuacions legals necessàries per combatre la situació de desocupació dels habitatges buits.