Els sistemes agraris que es poden trobar als entorns de les ciutats, a més de la provisió d'aliments, combustible i fibra, proporcionen també serveis de regulació  , hàbitat i culturals (conservació de varietats locals, provisió d'aliments de qualitat, valor patrimonial dels horts i el seu coneixement ecològic tradicional associat, hobby...).

Es per aquest motiu que l'Ajuntament de Terrassa, des de fa diversos anys, ha treballat per la regulació i promoció de diferents tipus d'horta presents a la nostra ciutat, amb programes innovadors d'horts municipals i horts urbans.