L'Ajuntament de Terrassa vol impulsar el desplegament de sensors intel·ligents als diferents edificis de la ciutat amb la intenció que aquests recullin diverses dades que puguin generar nou coneixement i nous serveis a la ciutadania en els àmbits de l'economia, la mobilitat, la governança, el medi ambient, la qualitat de vida o el capital humà.

Per tal d'escollir el tipus de sensor i per tant la tipologia d'informació que recollirà es realitza un procés participatiu en que es convida la ciutadania a proposar idees.

Entre totes les idees aportades, es redactarà un projecte que es presentarà a la convocatòria d'ajuts "Pilot d'Edificis Intel·ligents" del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

Per fer aportacions cal pensar de forma oberta i global, doncs no es tracta només de millorar els serveis que actualment presta l'Ajuntament a la ciutat, es vol crear-ne de nous, portats a terme per l'Ajuntament o bé per qualsevol altra administració, o bé per la universitat, o bé l'empresa o per la ciutadania; amb un model de negoci darrere o sense, però sempre orientats a fer una ciutat millor.

Accedeix al procés participatiu

Cartell procés participatiu

Més informació