El concepte de Revolució Industrial defineix les grans transformacions econòmiques i socials que es van viure a Europa en el període comprès entre finals del segle XVIII i mitjans del segle XIX.

La primera Revolució Industrial va tenir lloc aproximadament entre els anys 1760 i 1850. A Catalunya la data la podríem fixar en el 1832, any en el què s'instal·là a Barcelona la primera fàbrica de tot l'Estat espanyol que emprà la màquina de vapor per moure les màquines de teixir i filar: El Vapor dels germans Bonaplata.

A Terrassa, l'any 1833 es va construir el primer edifici destinat a fàbrica de vapor.

El concepte d'Indústria 4.0 es basa en la transformació digital de tots els processos productius que conformen la cadena de valor de la indústria. L'objectiu últim és crear fàbriques intel·ligents.

La transformació digital, segons l'estudi "Mapa i anàlisi de la Indústria 4.0 a Catalunya" efectuat per Acció, es basa en les següents eines tecnològiques:

 • Robòtica avançada o robòtica col·laborativa
 • Fabricació additiva o impressió 3D
 • Realitat augmentada
 • Virtualització i tecnologies de simulació
 • Integració de sistemes de gestió i control (vertical i horitzontal)
 • Internet de les coses
 • Ciberseguretat
 • El núvol
 • Big Data

Per tal de no perdre competitivitat, les empreses industrials han d'acceptar el repte de la indústria 4.0 i apostar per la digitalització dels seus processos de fabricació.

En aquesta línia, des del servei d'Innovació, s'ha iniciat aquest 2018, el programa KET 4.0. L'objectiu del qual és el de facilitar i acompanyar a les empreses del nostre territori en la seva incorporació a la Indústria 4.0 i els aspectes tecnològics que hi estan associats. Aquest projecte es basa en quatre línies d'actuació:

 • Sensibilització envers la Indústria 4.0 i les KET
 • Creació de xarxes facilitadores
 • Impulsar l'oferta de desenvolupadors digitals
 • Promoure la incorporació de la Indústria 4.0 i les KET

El pla d'acció preveu, entre d'altres aspectes, la programació de diferents jornades vinculades a la sensibilització i formació envers la indústria 4.0 i les KET, la creació d'una xarxa d'agents i empreses vinculades al projecte mitjançant sessions de networking i market place, i la creació d'un catàleg que reculli les empreses i entitats amb capacitat d'actuar com a facilitadors digitals en el nostre territori.