En aquest apartat trobarem tots els aspectes relacionats amb campanyes i accions de sensibilització ciutadana promogudes per l'Ajuntament, altres Administracions i entitats, dissenyant i elaborant propostes, així com la seva difusió a tots els àmbits ciutadans amb l'objectiu d'aconseguir la màxima participació dels ciutadans i les seves entitats corresponsabilitzant-se per a millorar tots els aspectes mediambientals que ens afecten.

Establir mecanismes de recerca i informació que serveixin als tècnics i als ciutadans per a conèixer millor els problemes mediambientals i buscar solucions, per tant, posar a l'abast recursos i instruments.

Elaborar i realitzar programes d'educació ambiental amb un ventall ampli d'activitats que permeti al conjunt dels ciutadans i ciutadanes prendre consciència dels problemes ambientals i la necessitat d'aconseguir la seva col·laboració i aportacions per a millorar.