L'esforç d'integració social de les persones estrangeres, que tenen una autorització de residència temporal, és el reconeixement i valoració dels cursos, activitats i accions, degudament acreditats, que hagin fet per conèixer el català, el castellà, la societat catalana i el seu mercat de treball, així com la seva participació en xarxes socials.

Informe d'integració social per renovar/modificar la residència temporal

Per acreditar el grau d'esforç d'integració cal sol·licitar l'Informe d'integració social (renovació de residència temporal) – INF03, que es tracta d'un informe recomanable per a la renovació o modificació de les autoritzacions de residència temporal en cas que la persona sol·licitant no compleixi algun dels requisits necessaris.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, gestiona aquest informe a partir d'una proposta realitzada per l'ajuntament del municipi on resideix la persona sol·licitant.

Quan la persona sol·licita l'Informe d'integració social, des de l'Ajuntament de Terrassa es revisa la documentació requerida i es realitza una entrevista a la persona interessada, per tal de determinar el compliment dels requisits.

Qui pot sol·licitar l'Informe d'integració social?

Les persones estrangeres no comunitàries, empadronades a Terrassa, majors d'edat o majors de 16 anys (amb l'autorització del seu representant legal) i que disposin de l'autorització de residència temporal pendent de renovar (entre els 60 dies anteriors i els 90 posteriors a la seva caducitat).

On es pot sol·licitar l'Informe d'integració social (renovació de residència temporal)?

On es pot trobar més informació?