TerrassaMobilitat

L'any 2000, a través del Pacte de Mobilitat, una quarentena d'institucions públiques i privades pactaven les línies mestres de la futura mobilitat a la nostra ciutat, els eixos bàsics de les quals eren la priorització de la mobilitat a peu, l'ús de la bicicleta i el foment del transport públic.

Dos anys més tard es va aprovar el primer Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa i, al plenari del maig de 2017, es va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Terrassa de Terrassa 2016-2021.

Aquest vídeo mostra el resum del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021:

> vídeo en castellà     > video en anglès

Terrassa, des de l'any 2002, disposava d'un Pla Director de Mobilitat Urbana per aconseguir una mobilitat sostenible i segura. La pacificació del trànsit amb la reducció de la velocitat, del soroll i de la contaminació atmosfèrica són objectius bàsics.

En els propers anys, disposar de més estacions de tren de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i de Renfe, millorar i adaptar el servei dels autobusos urbans, així com prioritzar la mobilitat a peu i en bicicleta, ha de permetre tenir una ciutat amb millor qualitat de vida en el context de la qual ja s'apunta com la dècada del canvi climàtic.

A continuació trobareu els documents del Pla de Mobilitat de Terrassa 2016-21, aprovats pel Ple de l'Ajuntament:

També es pot consultar el resum del Pla de Mobilitat que es va presentar en el marc del Plenari de la Taula de Mobilitat a inicis de juny de 2016.

 

La pàgina web www.terrassa.cat/plamobilitat  conté tots els documents que s'han generat durant el procés del nou Pla de Mobilitat i bones pràctiques de mobilitat d'altres llocs del món (vídeos, fotos o enllaços). 

A continuació es pot visualitzar el vídeo resum de la diagnosi del Pla de Mobilitat de Terrassa 2016-2021.

Consulta l'antiga web del Pla de Mobilitat que conté informació de tot el procés de redacció. 

L'Oficina de Mobilitoficinamobilitatat de Terrassa és un centre d'informació i de gestió de la mobilitat. Mostra a l'usuari les alternatives disponibles a traves d'un canal de comunicació presencial individualitzada. Aquest centre d'informació ofereix els següents serveis:

  • Expedició de títols propis de TMESA.
  • Expedició de títols integrats de l'ATM.
  • Informació de la xarxa d'autobusos de TMESA.
  • Tasques d'atenció al client.
  • Màquina expenedora 24h de venta de títols de transport T-25 i T-10 (actualment la T-25 només es pot obtenir en horaris comercials acotats).
  • Expositor amb informació de diferents modes de transport de la ciutat: mapa-guia de la bicicleta, taxi, FGC, RENFE.