Prohibició de gratuïtat en les bosses de plàstic

A partir de 28 de març de 2017 entra en vigor l'obligatorietat de pagar les bosses de plàstic de nanses a tots els comerços.

Com ja deveu saber, ha entrat en vigor l'obligatorietat de pagar les bosses de plàstic a tots els establiments comercials, en virtut de la llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals administratives, financeres i del sector públic, que ha aprovat un seguit de modificacions del text refós de la Llei reguladora dels residus.