Visualitza les actuacions municipals AQUI

La nostra ciutat està en contínua activitat, amb persones que passegen, que compren o que hi treballen, entre d'altres coses. Així doncs, tenir la capacitat per fomentar i desenvolupar el procés de transformació urbana, per planificar i executar actuacions de conservació i urbanització, i per gestionar l'espai públic és indispensable per a que Terrassa esdevingui una ciutat per a tothom, inclusiva, sostenible, accessible i funcional.

El Servei de Gestió de l'Espai Públic va néixer de la fusió dels Serveis de Manteniment Urbà i del de Vallparadís, i s'ocupa del manteniment i gestió a tot el terme municipal de dos àmbits clarament diferenciats:

  • Els parcs i jardins de la ciutat (jardineria, jocs infantils i mobiliari). El seu àmbit d'actuació és tot el municipi, excepte els parcs periurbans i camins rurals.
  • El manteniment de les vies públiques (voreres, els paviments asfàltics i la xarxa de clavegueram de la ciutat), excepte els camins rurals.

No obstant això, com a servei de gestió i manteniment, i per la infraestructura de què disposa, en cas d'urgències i emergències pot actuar en altres àmbits, com en la col·laboració en enderrocs, incendis i altres fets motivats per fenòmens naturals i/o atmosfèrics.