Servei d'Ocupació 360º

El Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa, te per missió promoure la millora contínua de l'ocupabilitat de les persones mitjançant l'orientació professional i la formació qualificadora i localitzar ocupació de qualitat en el teixit productiu de l'entorn, per tal d'afavorir la qualitat de vida de la ciutadania. Els serveis que s'ofereixen en l'àmbit de l'ocupació, formació i intermediació laboral, es duen a terme des d'una perspectiva global i integral i de manera totalment coordinada sota el concepte 360º, que s'associa a moltes idees per aportar una solució amb una visió global, integral. El fet d'estar a l'atur, buscar personal o voler reciclar-se, no s'afronta des d'una sola perspectiva, si no que es fa a través d'un anàlisi complert de la situació de cada persona i de cada empresa per aportar les solucions més efectives. 

Seguint aquesta filosofia l'objectiu del servei és "Localitzar l'ocupació", ja que, des de l'Ajuntament de Terrassa es treballa de forma integral amb empreses i diferents actors locals per potenciar el mercat laboral i crear ocupació al nostre lloc d'origen.