Signatura del Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal

És un pacte de ciutat obert a tothom que vulgui sumar-s'hi. Ha representat un salt qualitatiu per fomentar el dret a l'accessibilitat universal a Terrassa i el seu objectiu és implicar globalment la ciutadania: a títol personal, o a través d'associacions, empreses, entitats o col·lectius. La finalitat és fer real el dret a l'accessibilitat universal a la ciutat.

Quan es va signar?

El Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal es va signar el 26 de juliol del 2012. Inicialment el van signar l'Ajuntament i les entitats de l'actual Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i resta obert a tots els que vetllin per l'accessibilitat universal.

Quins elements el formen?

El Pacte coordina tres instruments:

M'hi puc adherir?

El Pacte resta obert a tothom que vulgui vetllar per l'accessibilitat universal:

Il·lustració "l'Accessibilitat és cosa de tots"

  • Empreses i comerços.
  • Entitats, associacions i col·lectius.
  • Ciutadania a títol individual.

Podeu donar suport al Pacte amb la vostra adhesió aquí.

Més informació: