Consell Municipal de Medi Ambient

La participació de la ciutadania és essencial pel desenvolupament de les polítiques ambientals, per aquest motiu es va crear el Consell Municipal de Medi Ambient, que estableix diferents mecanismes de col·laboració i participació perquè les entitats ciutadanes i els agents socials i econòmics, puguin opinar, proposar i compartir inquietuds, i fer-se corresponsables de els decisions. El Consell funciona en el marc del Pla estratègic de participació ciutadana i un Reglament.

El Consell s'estructura mitjançant un plenari.

Podeu consultar el Pla de Treball 2018 del Servei de Medi Ambient.

Candidatures a la Vicepresidència del Consell Municipal de Medi Ambient

S'ha presentat la candidatura a la vicepresidència del Consell Municipal de Medi Ambient per part del Sr. Ramón Clariana, president de la FAVT.

Reunions del Consell Municipal de Medi Ambient

Reunió del 14 de febrer de 2018

        Documentació prèvia a la reunió

Reunió: 29 de novembre de 2017

        Documentació prèvia a la reunió:

Reunió: 18 d'abril de 2017

        Documentació prèvia a la reunió:

 

Reunió: 19 de desembre de 2016

         Documentació prèvia a la reunió:

Reunió: 27 de juny de 2016

Documentació prèvia a la reunió:

Reunió: 20 de gener de 2016

Documentació prèvia a la reunió:

Documentació presentada a la reunió i acta de la mateixa :