El Ple de l'Ajuntament del mes de gener de 2015 va aprovar el nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, una eina que permetrà liderar des de l'Ajuntament una política pública que sigui capaç de sumar els esforços de les entitats de la ciutat en pro d'una estratègia integrada en el conjunt de l'acció municipal, eficaç i de llarg termini en l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament. Servirà per assentar les bases d'una política pública de cooperació al desenvolupament que reculli la tradició de treball del municipi en aquest àmbit, en el marc d'oportunitats i desafiaments que enfronta la cooperació descentralitzada en l'actual context local i global.

Consell de SolidaritatEl procés de redacció d'aquest document ha estat un exemple de participació, on les entitats del Consell Municipal de Solidaritat han aportat les seves propostes de cara a aconseguir un document consensuat on s'estableixen les fites que ha de seguir la cooperació terrassenca per assolir un model eficient i eficaç.

Les principals característiques i novetats d'aquest document serien: potenciar les iniciatives de cooperació a través de xarxes de ciutats, impregnar l'acció municipal que es desenvolupa des d'altres àrees, focalitzar els projectes de cooperació de les entitats i establir lligams d'intercanvi amb els municipis receptors, o donar prioritat a la transferència de coneixement i experiència per sobre de l'aportació de recursos, en una pràctica bidireccional que permeti a la nostra ciutat aprofitar les maneres de fer d'altres municipis.

Pla Director de Cooperació al Desenvolument 2014-2020