Pla Estratègic de la Gent Gran s'emmarca en el paradigma de promoció de l'envelliment actiu impulsat per la Organització Mundial de la Salut (OMS), que defineix envelliment actiu com el procés en el que s'optimitzen les oportunitats de salut, participació i seguretat per tal de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen.

El Pla té per objectiu diagnosticar la situació actual de la població major de 65 anys i la previsió de futur, per planificar les polítiques a la gent gran de la ciutat, en tres àmbits rellevants:

  1. Les persones grans i el desenvolupament amb el reconeixement de la contribució social, i cultural de les persones grans.
  2. El foment de la salut i el benestar en la vellesa assegurant l'accés universal i equitatiu dels serveis de salut i la prevenció i la intervenció en els problemes de salut mental.
  3. La creació d'entorns propicis i favorables en relació a l'habitatge, el medi ambient, el transport etc.

En relació als àmbits Entorns favorables i segurs i Salut i Benestar del Pla, es promou la constitució de la Taula Tècnica contra els Maltractaments de la Gent Gran.

La finalitat principal d'aquest Pla és  definir les línies estratègiques i els objectius operatiu del Pla d'acció.  L'Ajuntament de Terrassa  compta amb el suport de la Diputació de Barcelona per la seva elaboració.

El Pla Estratègic de la Gent Gran s'ha començat a elaborar aquest 2018 amb la previsió de durada de 10 anys.

 

Podeu trobar informació actualitzada al Blog Activa + 60