Què és un pla educatiu d'entorn?

Un pla educatiu d'entorn és una proposta i un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Té dos objectius: aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural i el foment de la convivència. Les seves actuacions i els seus programes es coordinen amb els projectes de barris per tal d'afavorir l'eficàcia i la coherència de les accions del territori.

Treballem fent xarxa

Hi participen el Departament d'Ensenyament (Inspecció i Servei LIC-Llengua, Interculturalitat i Cohesió social), l'Ajuntament de Terrassa (Servei d'Educació, Serveis Socials, Joventut i Lleure Infantil, Participació Ciutadana, Foment de Terrassa), els centres educatius, les entitats de lleure educatiu, les AMPA i altres entitats o Fundacions com la Fundació Jaume Bofill o la Fundació Autònoma Solidària.

Com ha evolucionat a Terrassa?

Encetat l'any 2004 a partir de projectes existents -Pla estratègic i Comunitat d'aprenentatge-, funciona a ple rendiment el curs 2005-2006. El 2006-2007 s'amplia a la totalitat dels districtes 6 i 2 i es coordina amb el Pla de barris. Durant el curs 2007-2008 torna a créixer i abasta tot el districte 3. El 2008-2009 integra les escoles bressol i les llars d'infants públiques. A l'inici del curs 2009-2010 s'incorporen en el projecte centres escolars de nova creació i centres concertats.

A partir del 2011-2012, el projecte pateix retallades importants i les actuacions se centren en ajuts per material, llibres, activitats complementàries i sortides de l'alumnat, mediació, suport a lleure, formació de famílies i tutories d'acompanyament. Paral•lelament es compta amb la capacitat de la xarxa per compartir recursos propis i generar projectes sostenibles de col•laboració entre centre i entorn. De mica en mica apareixen nous programes basats en el voluntariat com el LECXIT, d'impuls a la lectura i el CROMA, de reforç escolar. El curs 2014-15, després de dos anys de finançament exclusivament municipal, hi torna a haver dotació del Departament d'Ensenyament. El 2015-16 el Pla d'entorn torna a oferir ajuts individuals per a activitats extraescolars, recolza activitats comunitàries de foment de la participació, la convivència i el civisme (carnestoltes comunitari) i dóna suport al Servei Comunitari, activitat curricular de l'ESO.

Plans educatius d'entorn actius a l'actualitat

A continuació us detallem els Plans educatius d'entorn actius a l'actualitat, especificant els barris i els seus membres territorials:

Pla educatiu d'entorn nord - districte 6
Barris de Sant Llorenç, Ègara, Sant Pere Nord, Can Tusell, la Grípia, les Arenes

Membres:  Escola Sant Llorenç del Munt, Escola Joan Marquès Casals, Escola Font de l'Alba, Institut Cavall Bernat, Escola Nova Elèctra, Col·legi Joaquima de Vedruna, Col·legi Goya, Escola bressol municipal Moisès, Escola bressol municipal Tabalet, Llar d'infants l'Oreneta, Esplai la Fàbrica, Serveis Educatius – LIC, Inspecció Educativa, Servei d'Educació, Serveis Socials, Servei de Participació Ciutadana, Servei de Joventut i Lleure Infantil, Espai Farfalla, Biblioteca del districte 6 i AMPA dels centres educatius.

 

Pla educatiu d'entorn est - districte 2
Barris de la plaça Catalunya, Ca n'Anglada, Montserrat, Torre-sana, Vilardell, Les Arenes-Can Motllor-la Grípia, Ègara, Can Palet, Can Jofresa, Can Palet II, Guadalhorce i Xúquer.

Membres:  Escola Agustí Bartra, Escola Antoni Ubach, Escola Les Arenes, Escola Roser Capdevila, Escola Mare de Déu de Montserrat, Escola Salvador Vinyals, Escola Pau Vila, Escola Joan XXIII, Escola President Salvans, Col·legi Ramon Pont, Col·legi Liceo Egara, Institut Santa Eulàlia, Institut Can Jofresa, Institut Investigador Blanxart, Institut Mont Perdut, Centre de formació d'adults Ègara, Centre de formació d'adults Salvador Espriu, Escola bressol municipal Soleia, Escola bressol municipal Ginesta, Escola bressol municipal Somriures, Grup de colònies de Ca n'Anglada, Esplai Tremola, INSOC Guadalhorce, Centre d'esplai infantil i Associació educativa Can Palet, Serveis Educatius – LIC, Inspecció Educativa, Servei d'Educació, Serveis Socials, Servei de Participació Ciutadana, Servei de Joventut i Lleure, Plans de Desenvolupament Comunitari, Biblioteca del districte 2 i AMPA dels centres educatius.

 

Pla educatiu d'entorn sud - districte 3
Barri de Can Parellada.

Membres:  Escola Francesc Aldea, Escola Josep Ventalló, Institut Ègara, Escola bressol municipal l'Esquitx, Centre d'esplai Can Parellada, Serveis Educatius – LIC, Inspecció Educativa, Servei d'Educació, Serveis Socials, Servei de Participació Ciutadana, Servei de Joventut i Lleure, Associació de veïns, biblioteca del districte 3 i AMPA dels centres educatius.