El Pla Estratègic de Participació Ciutadana és una eina que ha de servir per establir les pautes i directrius per al foment de la participació, amb la voluntat de aconseguir un Ajuntament de qualitat que busqui la implicació dels ciutadans en els afers i decisions que els afectin.

 

El Pla Estratègic de Participació Ciutadana és el document marc, resultat d'un procés de reflexió i de participació, que estableix les pautes i directrius per al foment de la participació, amb la voluntat d'aconseguir la implicació dels ciutadans i ciutadanes en la gestió dels afers públics.


El Pla recull i formula les aportacions de més de 700 persones: Experts, acadèmics, polítics, tècnics de diferents administracions, representants d'entitats i ciutadania a títol individual i s'ha fet amb el suport i la col·laboració de la Direcció General de Participació de la Generalitat i de l'Oficina de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona.

Quatre àmbits estratègics estructuren el Pla i defineixen les línies de treball i les accions: Mecanismes i processos de participació, Foment de l'associacionisme, Igualtat en la participació dels col·lectius i Apropament de l'Administració a la ciutadania.

Document marc del Pla Estratègic