La Sindicatura Municipal de Greuges atén, orienta i informa a totes les persones que consideren que l'administració ha vulnerat algun dels seus drets.
Pot presentar una queixa o una consulta a la Sindicatura qualsevol persona que consideri que ha patit un greuge per l'actuació o manca d'actuació de l'Ajuntament de Terrassa o dels organismes i empreses que en depenen.

Casos en els quals pot intervenir la Sindicatura:

 • Retards indeguts en l'actuació administrativa
 • Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals
 • Negativa a facilitar la informació que els ciutadans tenen dret a obtenir
 • No han donat resposta a la vostra sol•licitud
 • La resolució de l'administració no està motivada
 • Heu rebut un tracte indegut o deficient
 • En general, qualsevol actuació que deteriori l'exercici legítim dels vostres drets

Casos en els quals NO pot intervenir la Sindicatura:

 • Qüestions privades i conflictes entre particulars que no impliquen cap administració pública
 • Queixes que denoten mala fe o no tenen prou fonament
 • Qüestions ja jutjades o pendents d'una resolució judicial
 • Queixes anònimes

L'actuació de la Síndica sempre és confidencial

Com es pot tramitar?

Per Internet : Ompliu el formulari (id. obligatòria)

Presencialment a: